Miejsce zadawania pytań do eksperta

Pozostałe fora:

Informacje o projekcieInformacje o realizowanym projekcie
Terminy dyżurówTerminy dyżurów na czacie.


DiscussionStarted byRepliesLast post
restauracja hilton krakow Picture of Darek Swietek Darek Swietek 0 Darek Swietek
Tue, 28 Feb 2012, 01:22 AM
pomoc! Picture of paula racławka paula racławka 0 paula racławka
Sat, 7 Jan 2012, 11:03 PM
Pytania Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Wed, 9 Mar 2011, 02:02 PM
Jak wyglada procedura przyjęcia budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 28 Feb 2011, 12:07 PM
Co to jest planowanie zadań przez dysponentów Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 28 Feb 2011, 11:58 AM
Czym są wstępne dane do planowania? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 28 Feb 2011, 11:42 AM
Jakie są relacje pomiedzy skutecznością a efektywnością podejmowanych działań? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Tue, 22 Feb 2011, 12:01 PM
Czy opracowywanie budżetu zadaniowego wpływa na strukturę organizacyjną? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Tue, 22 Feb 2011, 11:56 AM
19. Czy opracowywanie budżetu zadaniowego jest zasadne skoro nie jest wymagany przepisami prawa? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Tue, 22 Feb 2011, 11:55 AM
Czym są mierniki produktu lub usługi? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 21 Feb 2011, 12:20 PM
Czym charakteryzują się tzw. mierniki zarządcze? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 21 Feb 2011, 12:19 PM
1. Czym są mierniki zorientowane na klienta? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 21 Feb 2011, 12:18 PM
Które gminy juz wprowadziły budżet zadaniowy? Picture of Natalia Hławiczka Natalia Hławiczka 0 Natalia Hławiczka
Thu, 28 Oct 2010, 01:38 PM
Czy budżet zadaniowy jest również planem finansowym na 1 rok? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:49 PM
Co jest podstawową jednostką w budżecie zadaniowym? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:49 PM
Cz zadanie jest jedyną jednostką klasyfikacji w budżecie zadaniowym? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:49 PM
Jak opisywane jest zadanie w budżecie zadaniowym? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:48 PM
Co gmina może zyskać dzięki zastosowaniu budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:48 PM
W jakiej relacji pozostaje budżet tradycyjny do budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:47 PM
Jaka jest zaleta budżetu zadaniowego w stosunku do budżetu tradycyjnego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:47 PM
jakie są zasady opracowywania budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:47 PM
Czy budżet zadaniowy jest tylko narzędziem zarządzania finansami w gminie? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:46 PM
Czy wdrożenie budżetu zadaniowego wiąże się ze zmianami w strukturze organizacyjnej gminy? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:46 PM
Co oznacza zasada efektywności w BZ? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:46 PM
Jakie korzyści dla mieszkańców może przynieść opracowywanie budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:46 PM
W jaki sposób można ocenić czy przyjęte cela dla zadań zostały osiągnięte? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:45 PM
Jakie metody zarządzania mogą sprzyjać realizacji budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:45 PM
W jakim stopniu układ zadań w BZ jest sformalizowany? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:44 PM
Jak gmina powinna się przygotować do wdrożenia budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:44 PM
W jaki sposób można mierzyć skuteczność realizacji zadań zapisanych w budżecie zadaniowym? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:43 PM
W jakiej relacji pozostaje budżet zadaniowy w stosunku do innych planów? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:42 PM
Jak powinno być określone zadanie budżetowe? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:42 PM
Czy wdrażanie budżetu zadaniowego wspiera tzw. New Public Management? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:42 PM
W jaki sposób budżet zadaniowy jest powiązany z zarządzaniem projektami? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:41 PM
Czy poziom szczegółowości zadań jest narzucany z zewnątrz? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:41 PM
Dlaczego budżet zadaniowy jest traktowany jako nowe podejście do zarządzania wydatkami w gminie? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:40 PM
Jakie korzyści daje wykorzystanie koncepcji "zarządzania przez cele" w administracji publicznej? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:36 PM
Co oznacza zasada przejrzystości? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:36 PM
Jakie uwarunkowania wpływają na kształt budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:36 PM
Jakie jednostki i osoby powinny być zaangażowane w opracowywanie budżetu zadaniowego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:35 PM
W jaki sposób wdrożenie budżetu zadaniowego może wpływać na motywację pracowników? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:35 PM
Jak wdrożenie budżetu zadaniowego może wpływać na relacje gminy innymi podmiotami? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:34 PM
Czy wdrażanie budżetu zadaniowego wymaga wdrożenia innych narzędzi zarządzania charakterystycznych dla organizacji gospodarczych? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:31 PM
Jak wprowadzenie budżetu zadaniowego może wpływać na system oceniania pracowników? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:30 PM
Czy wdrożenie budżetu zadaniowego wymaga zmian w sposobie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego? Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 20 Aug 2010, 01:30 PM
Budżet zadaniowy - pytania Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Mon, 31 May 2010, 08:40 PM
Budżet zadaniowy Picture of Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz 0 Piotr Markiewicz
Fri, 30 Apr 2010, 10:22 AM